GARANTİ ŞARTLARI 

Değerli müşterimiz; Üretici/İthalatçı, satın almış olduğunuz ürünü aşağıdaki koşullar dahilinde garanti eder.

1.  Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 2 yıldır.  Garanti süresi içerisinde değiştirilen ürünlerin garanti süresi, satın alınan ürünün garanti süresi ile sınırlıdır.

a. Ürünün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Azami tamir süresi ….. (ürüne göre değişiyor) iş günüdür. Bu süre, servis istasyonuna değiştirilmesi için üretici/ distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinden itibaren başlar. Ancak tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir.

b. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.

c. Satışa arz edilen ürünlerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp onarımı, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızca verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilecektir.

d. Garanti süresinin devam edebilmesi için, varsa periyodik bakımların mutlaka yetkili servislere yaptırılması gerekir. Aksi halde ürününüz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

e. Garanti süresi içinde arızalanması halinde ürün sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ile başvurması zorunludur.

f.  Garanti uygulaması yalnızca imalatçı/ distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yaptırılması halinde geçerlidir.

2.  Garanti kapsamı, garantiye dahil olmayan hususlar maddesinde belirtilenler dışında malın tamamını; fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar. Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

3.  Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Sözleşmeden dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4.  Garantiye dahil olmayan hususlar

a.Ürünün teknik özelliklerini ve standartlarını bozacak biçimde yapılmış standart dışı ilaveler veya değişiklikler sonucu meydana gelebilecek arızalar

b.  Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından ve/veya belirtilen talimatlara uyulmamasından meydana gelen arızalar

c. Her türlü afet (yangın, sel, tufan, deprem vb.) kaza ve/veya yangın sonucu meydana gelen arızalar

d.  Yetkili servis dışında yapılmış hatalı bakım, ayar, kontrol ve tamiratlardan doğan arızalar

e.Aracın amaca uygun olmayan şekilde hor ve kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan ile arızalar

f.  Orijinal olmayan ve/veya sahte-taklit parça kullanımından kaynaklanan arızalar

g.Temizlik veya parlatma amacı ile aracın aksamları üzerinde oluşan kabarma, solma, yırtılmalar

h.  Normal kullanım sonucunda aşınan ve zamanla değişmesi gereken parçalar, sarf ve ömürlü malzemeler, ürün kullanıldıkça bozulabilecek ayarlar ve bu sebeple çıkabilecek işçilik ve malzeme masrafları

5.  Aşağıdaki durumlarda araç garanti kapsamı dışında kalacaktır.

a.Orijinal olmayan yedek parçaların veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikler dışında başka parçaların kullanılması

b.  Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyanlar

c. Distribütör / İmalatçı firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan ürün üzerinde her türlü modifikasyon yapılması

d.  Ürüne üçüncü kişiler tarafından veya yetkili olmayan servisler tarafından müdahale edilmesi, sökülmesi ve/veya tamir edilmesi

e.Var ise periyodik bakımlarının zamanında ve yetkili servislerde yaptırılmaması

f.  Ürün seri numarası gibi ürünü belirleyen tanıtıcı rakamlar, harfler, levhalar etiketler üzerinde yapılan tahribat ve/veya değişiklik halinde ürün garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

g.Ürününüzü Kullanma Kılavuzuna uygun olarak kullanınız. Kullanma Kılavuzuna uygun kullanmamanız ürününüzün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olacaktır.

6.  Müşteriler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya e-mail ile bildirmek durumundadırlar.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR